Ethics Lab

Doel

Het Ethics Lab bevordert onderzoek, dialoog en participatie m.b.t. structurele oorzaken waardoor integriteit en bedrijfsethische normen onder druk staan, bijvoorbeeld voortvloeiend uit economische ontwikkelingen, onduidelijke of tegenstrijdige wet- en regelgeving (nationaal en internationaal), veranderende waarden en cultuurverschillen.

In het Lab vindt uitwisseling plaats van gedachten, standpunten en ideeën met als doel om door de bundeling van denkkracht tot constructieve voorstellen te komen die bijdragen aan het versterken van standaarden of aan het realiseren van oplossingen op structureel of systemisch niveau.

De activiteiten van het Lab kunnen zich richten tot het algemene publiek en/of specifiek tot branche- of beroepsorganisaties, (internationale) bedrijven, organisaties of overheden.

Werkwijze

Het Lab ontwikkelt verschillende activiteiten om haar doelstellingen te realiseren zoals onderzoek, expertmeetings, adviezen en publicaties. Deelnemers aan deze activiteiten zijn afkomstig uit het team van experts en de community van het Platform alsmede uit experts uit universiteiten, hogescholen, bedrijfsleven, overheid, maatschappelijke organisaties/Ngo’s en personen op grond van hun ervaring, deskundigheid of maatschappelijke positie op het gebied van integriteit, bedrijfsethiek of relevante andere gebieden.

Onderzoek en theory of change

Onderzoeken door het Lab hebben een wetenschappelijke basis. De ‘wetenschappers’ uit het team van experts van het Platform kunnen daaraan een bijdrage leveren. Voorts werkt het Lab samen met universiteiten en hogescholen.

Het Platform beoogt met de inzichten en uitkomsten van de onderzoeken een bijdrage te leveren aan daadwerkelijke verandering van de structurele en systemische oorzaken voor niet-integer handelen. Daarom worden onze onderzoeken gevolgd door een “Theory of Change”. Wij gebruiken deze methode om samen met partners gewenste veranderingsprocessen in gang te zetten en tijdens dit proces het effect van de interventies te monitoren en evalueren.

Moresprudentie

Het Lab treedt met zijn bevindingen naar buiten. Met de onderzoeken proberen we ook best practices in beeld te brengen en ‘moresprudentie’ te ontwikkelen.

Lopende onderzoeken

Hieronder vindt u informatie over lopende onderzoeken van het Ethics Lab:

Morele dimensies van veranderende arbeidsverhoudingen

%d bloggers liken dit: