1 1 Platform Integriteit en Bedrijfsethiek wordt opgeheven – Platform Integriteit & Bedrijfsethiek

Platform Integriteit en Bedrijfsethiek wordt opgeheven

Het in 2017 geïntroduceerde Platform Integriteit en Bedrijfsethiek staakt per 1 augustus a.s. zijn activiteiten. Directe aanleiding is dat directeur Hermine Masmeyer om privé redenen naar het buitenland vertrekt en er voor haar geen adequate opvolger kon worden gevonden. De zoektocht naar een opvolger werd bemoeilijkt door de krappe financiële basis van de stichting. Er is in dit prille stadium nog onvoldoende budget om een professionele kracht van het juiste niveau te kunnen betalen.

De achterblijvende financiële middelen illustreren de gebrekkige belangstelling bij fondsen en in de markt om financieel bij te dragen aan kennis en bewustwording op het gebied van integriteit en bedrijfsethiek. Ook andere initiatieven op dit terrein hebben het moeilijk.De raad van toezicht is Hermine Masmeyer zeer erkentelijk voor al haar activiteiten in de afgelopen periode. Met de organisatie van een aantal reflectietafels en met haar inspirerende presentaties en andere vormen van communicatie heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd aan de bewustwording en competentieontwikkeling op het gebied van integriteit en bedrijfsethiek.

Wij bedanken alle stakeholders en experts die zich in de afgelopen periode voor het platform hebben ingezet. Wij hopen van harte dat zij hun onderlinge contacten zullen voortzetten en aldus een bijdrage zullen blijven leveren aan het bevorderen van integriteit en ethiek bij bedrijven en in organisaties.
De organisatoren van de jaarlijkse Henk van Luijklezing – MVO Nederland, Nyenrode University en VNO-NCW/MKB Nederland – zijn bereid het door het platform opgebouwde netwerk rond deze lezing de gelegenheid te geven tot onderling contact.

De raad van toezicht van het platform zorgt in de komende weken voor een adequate afwikkeling van de lopende zaken en zal de stichting vervolgens opheffen.

%d bloggers liken dit: