Netwerk

Het Platform wil een ‘spin in het web’ zijn voor professionals en organisaties die zich werkzaam zijn op het gebied van integriteit en bedrijfsethiek.

Het team van experts bestaat uit gerenommeerde professionals die brede ervaring hebben. Zij nemen deel aan de activiteiten van het Ethics Lab en Reflectietafels.

De community van het Platform wordt gevormd door professionals die zich verbinden met de doelstellingen en activiteiten van het Platform. Leden van de community kunnen gevraagd worden deel te nemen aan een onderzoek door het Ethics lab of een Reflectietafel vanwege hun deskundigheid op een bepaald terrein. Het Platform organiseert activiteiten voor de community om ervaringen en kennis te delen.

Het Platform wil de plaats zijn waar expertise wordt gedeeld, inzichten en standaards verder worden ontwikkeld op het gebied van integriteit en bedrijfsethiek. Wij gaan daartoe  samenwerkingsverbanden aan met bijvoorbeeld brancheorganisaties, universiteiten en andere relevante organisaties en overheden. Op dit moment zijn MVO Nederland, SBI Formaat, NCD en SIO partner van het Platform. Het Platform is tevens partner van de ‘Week van de Integriteit’.

%d bloggers liken dit: